Dhjetor 1916, Zogu merr pjesë në kurorëzimin e Karlit I Kajzer (Perandor) i Austrisë dhe Mbret i Hungarisë.

3 mars 1916, Zogu shpall një kongres kombëtar kundër të gjithë pushtuesve.
14/03/2021
6 gusht 1915, në Budapest lindi Mbretëresha Geraldine e shqiptarëve.
14/03/2021

Dhjetor 1916, Zogu merr pjesë në kurorëzimin e Karlit I Kajzer (Perandor) i Austrisë dhe Mbret i Hungarisë.