8 tetor 1895, në Burgajet të Matit lindi Ahmet Xhemal Zogu.