5 prill 1939, lind Princi Leka, trashëgimtari i kurorës (më pas Madhëria e Tij, Mbreti Leka).

7 prill 1939, Italia fashiste pushton Shqipërinë.
14/03/2021
27 prill 1938, Mbreti Zog martohet me Konteshën Geraldine Apponyi.
14/03/2021

5 prill 1939, lind Princi Leka, trashëgimtari i kurorës (më pas Madhëria e Tij, Mbreti Leka).