4 nëntor 1921, Zogu emërohet komandant i operacioneve kundër Mbretërisë së Serbisë në lindje të Shqipërisë.

Dhjetor 1923, Zogu zgjidhet anëtar i Asamblesë Kushtetuese.
14/03/2021
Prill 1921, Zogu zgjidhet deputet në zgjedhjet e para të lira në Shqipëri.
14/03/2021

4 nëntor 1921, Zogu emërohet komandant i operacioneve kundër Mbretërisë së Serbisë në lindje të Shqipërisë.