30 nëntor 2011, Mbreti Leka i Shqiptarëve ndërron jetë në Tiranë.