3 mars 1916, Zogu shpall një kongres kombëtar kundër të gjithë pushtuesve.