28 qershor 2002, Mbretëresha Geraldine dhe Familja Mbretërore kthehen në Shqipëri nga Afrika e Jugut.

22 tetor 2002, Mbretëresha Geraldine ndërron jetë në Tiranë.
14/03/2021
29 qershor 1997, zhvillohet një referendum për rikthimin e Monarkisë.
14/03/2021

28 qershor 2002, Mbretëresha Geraldine dhe Familja Mbretërore kthehen në Shqipëri nga Afrika e Jugut.