27 qershor 1940, Familja Mbretërore largohet për në Angli nëpërmjet portit të Bordosë. Ian Faming (më vonë do të bëhet autor i famshëm i James Bond) ndihmoi në përgatitjen e udhëtimit.

Janar 1946, Familja Mbretërore largohet nga Anglia për në Egjipt.
14/03/2021
9 prill 1939, Mbreti Zog detyrohet të largohet në mërgim.
14/03/2021

27 qershor 1940, Familja Mbretërore largohet për në Angli nëpërmjet portit të Bordosë. Ian Faming (më vonë do të bëhet autor i famshëm i James Bond) ndihmoi në përgatitjen e udhëtimit.