16 qershor 2010, trashëgimtari i kurorës, Princi Leka, shpall fejesën e tij me zonjushën Elia Zaharia, në Paris, Francë.

30 nëntor 2011, Mbreti Leka i Shqiptarëve ndërron jetë në Tiranë.
14/03/2021
17 korrik 2004, Mbretëresha Susan ndërron jetë në Tiranë.
14/03/2021

16 qershor 2010, trashëgimtari i kurorës, Princi Leka, shpall fejesën e tij me zonjushën Elia Zaharia, në Paris, Francë.