15 prill 1961, Princi Leka shpallet Mbreti Leka i Shqiptarëve.