1 shtator 1928, Asambleja Kombëtare e shpall Shqipërinë Monarki Kushtetuese dhe Ahmet Zogu merr titullin “Mbreti Zog i Shqiptarëve”.

20 shkurt 1931, Mbreti Zog i mbijeton një tentativë për vrasje në Vjenë.
14/03/2021
31 janar 1925, Ahmet Zogu shpallet President i Republikës së Shqipërisë.
14/03/2021

1 shtator 1928, Asambleja Kombëtare e shpall Shqipërinë Monarki Kushtetuese dhe Ahmet Zogu merr titullin “Mbreti Zog i Shqiptarëve”.