Urdhrat Mbretërorë

Që prej shpalljes së mbretërisë në shtator 1928, urdhrat kalorësiakë shqiptarë u përshtatën si vlerësime dinastike dhe merite nga Familja Mbretërore shqiptare.

Kreu i Familjes Mbretërore është automatikisht edhe kryetar dhe Mjeshtër i Madh i Urdhrave.

Kur Italia fashiste pushtoi Shqipërinë në vitin 1939, Mbreti i Italisë, Viktor Emanueli III, uzurpoi Kurorën e Shqipërisë dhe shpërndau urdhra mbretërorë në mënyrë të jashtëligjshme dhe koloniale, duke modifikuar simbolet dhe dizajnin origjinal. Tri vite më vonë, Viktor Emanueli tërhoqi çdo pretendim mbi Kurorën Shqiptare. Mbreti Zog dhe Mbreti Leka I, vazhduan të akordojnë edhe në mërgim urdhra mbretërorë që prej vitit 1939 deri në vitin 2011, tek individë që përmbushnin statusin e kërkuar për secilin urdhër, në përputhje me ligjin e dekorimeve të vitit 1930.

Urdhrat kalorësiakë (sipas rëndësisë)
royal_collar_of_albania_web
Kollani i Nderit të Mbretërisë Shqiptare

I krijuar më 3 dhjetor 1925, Kollani i Shqipërisë përbëhet vetëm nga një Klas. Ai mbahet nga Mbreti si kryetar i shtetit dhe Mjeshtëri i Madh sovran i Urdhrave Mbretërorë. Ky Kollan mund t’i jepet Princit trashigimtar si edhe sovranëve të tjerë apo krerëve të shteteve.

Dy nga personalitetet që i është akorduar janë Mbreti Faruk i Egjiptit dhe Mbreti Albert I i Belgjikës.
 
ORDER OF FIDELITY (ORDER OF LOYALTY)


Established on the 22nd of December 1926 by HM King Zog I, the Order of Fidelity (or Loyalty) was intended to reward services to the Albanian Royal Family as well as “distinguished services to the Nation” and remains the senior Albanian dynastic Order.

The grade of Grand Cordon is reserved for His Majesty the King (as Grand Master), the Crown Prince, foreign heads of state, and high-ranking diplomats, and there is a limit of six Albanian Grand Cordons. Notable Grand Cordon recipients have included HM King Farouk of Egypt, HIM Reza Shah Pahlavi of Iran, Prince Abib of Turkey and Egyptian President Anwar el-Sadate.

 
order_badge
Badge

The Badge is a gold double eagle enameled in black, with the inscription BESA in gold on the breast.

Gold swords, points down, form a cross between with the E and the S. A gold Albanian “goat-helmet” (Helmet of Skanderbeg) is suspended from the eagle by a fine chain.Riband: Light blue, with narrow black / red / black centre stripes.
 
Star

A gold six-pointed star with the rays decorated with leaf impressions. In centre of the badge, the black double eagle is surrounded by a silver wreath composed of double eagles and batons, with silver double eagles issuing from the wreath on each point of the star.

Riband: Light blue, with narrow black / red / black centre stripes.
order_star
 
ranks
Classes

A. Grand Cordon with Star

B. Grand Officer (until 1934, then annulled)

C. Knight Commander

D. Officer

E. Knight

 
ROYAL ORDER OF SKANDERBEG

The Royal Order of Skanderbeg, named in honor of the 15th century Albanian national hero George Castriot Skanderbeg, was established on the 3rd of December 1925 by His Majesty King Zog. The Order rewards civil merit towards the Crown and Nation, and is awarded in five classes, with both Albanians and foreigners eligible for membership.

The grade of Grand Cordon, conferred on senior officials, diplomats, and particularly meritorious individuals, has a limit of 40 Albanian members.

This Royal Order of Skanderbeg should not to be confused with a 1945-91 decoration awarded by the Albanian communist government, nor with the current Albanian Republic’s medal of “George Castriot”, which has a different design.

 
Grand-Cordon-of-the-Royal-Order-of-Skenderbeg-with-Star
Badge

A gold double-eagle enameled in red, bearing a blue medallion on its breast depicting an Albanian crown

The medallion is within a gold circle bearing a green enamel wreath with a small star at top. The Badge is suspended from a five-pointed star.

Riband: Black with red edge and red stripes near edge.
 
Star

8-point Silver Star bearing a representation of the Badge’s medallion

Riband: Black with red edge and red stripes near edge.

Classes:
A. Grand Cordon with Star
B. Grand Officer
C. Knight Commander
D. Officer
E. Knight
Grand-Cordon-of-the-Royal-Order-of-Skenderbeg-with-Star_web
 
MILITARY ORDER OF BRAVERY

The Order of Bravery was established on the 10th of January 1928 by HM King Zog. It is the highest Royal military merit award, accorded to officers and members of the armed forces who show extraordinary bravery.

It consisted of three ranks: Brave (Trim), Martyr (Theror), Hero (Hero). Each rank came with a financial monthly “gift” paid to the earner or their families, in the amount of 250 gold francs for “Hero”, 150 gold francs for “Martyr” and 100 gold francs for “Bravery”. The numerous clauses were fixed for 5 (Hero), 12 (Martyr), 40 (Brave) 100 (gold medal), and 200 (silver).

King Zog was the unique bearer of the highest rank (Hero). Only one other person was decorated with the rank of Hero, General Abaz Kupi. Abaz Kupi was the leader of the royalist resistance in Albania during the Second World War.

The Military Order of Bravery is no longer given by the Royal Family.

Star:

The Hero star is a 5-point white Maltese cross with a double headed black eagle centered on a red background. The 5-point cross is circled by a golden laurel.

Riband:

Green/ emerald green