Mbretëria Shqiptare

Zog I, King of the Albanians
Zog I - Mbret i Shqiptarëve
Queen-Geraldine-official-portrait
Mbretëresha Geraldine e Shqiptarëve
King Leka of the Albanians
Mbreti Leka i Shqiptarëve
queen_susan
Mbretëresha Susan e Shqiptarëve
 
 
princess_adile
Princeshë Adile
princess_nafije
Princeshë Nafije
princess_senije
Princeshë Senije
princess_myzejen
Princeshë Myzejen
 
princess_maxhide
PrinceshëMaxhide
princess_ruhije
Princeshë Ruhije

Data të rëndësishme historike të familjes mbretërore janë

Preloader